Här är det broderat ett hundnamn på hennes vintertäcke.